E përditësuar|e Mërkurë, Tetor 1, 2014

fletorja zyrtare

Kuvendi konfirmon: Rezoluta quhet e miratuar, hyn në fuqi këto ditë

Rezoluta e 8 prillit 2004 për çështjen çame konsiderohet e miratuar. Ky është përfundimi i hetimeve nga administrata e parlamentit çka do të thotë se Rezoluta Çame do të hyjë në fuqi zyrtarisht me botimin në Fletoren Zyrtare. Teksti i rezolutës në fjalë ka shumë ngjashmëri me tekstin e propozuar nga PDIU-ja. Konkretisht, ajo kërkon Lexoni të plotë