E përditësuar|e Shtunë, Shtator 20, 2014

Pellazgët, popull hyjnor, u detyrohet i gjithë qytetërimi 

Spiro KondaOkelio:  Spiro Konda, studiuesi i rrallë që ndriçoi problemin pellazgjik

U detyrohet tërë qytetërimi i mëvonshëm greko-romak

Nga Apostol Bitraku

Vijon nga numri i kaluar

Në kapitullin e dytë të veprës Konda, duke ndjekur gjurmët e shqiptarëve të vjetër ,d. m. th. të pellazgëve, jep edhe shpjegimin dhe etimologjinë e emrave të perëndive greke që, edhe ato , celës për shpjegimin e tyre kanë gjuhën shqipe.Kështu kryetari i perëndive greke Zeus ka kuptimin – deu – patër = dheu është babai im. Demetra = dhe mëmë, Posejdoni = zot i ujrave e tj. Edhe emrat e hyjnive të tjera greke si Afërdita, Apolloni, Hera, Rea e tj.- zbërthehen dhe shpjegohen vetëm me gjuhën shqipe dhe kanë qënë fjalë pellazge. Sikurse thotë Herodoti emrat e këtyre perëndive grekët i morën nga pellazgët. Dhe jo vetëm kaq, por pellazgëve u detyrohet tërë qytetërimi i mëvonshëm greko – romak. Edhe këtu Konda për etimologjinë , për çdo sqarim të këtyre emrave, u referohet dhe citon tërë studiuesit dhe historianët e më parshëm që janë marrë me këtë problem.

Kështu lexuesi ka mundësi të njihet me mendimet e studiuesve të tjerë dhe të krahasojë mendimet dhe variantet e tyre me ato të Kondës. Në mjaft raste shpjegimet që jep Konda për etimilogjinë dhe kuptimin e fjalëve, në sajë të argumentave të shumta e korrekte që jep, janë më të besueshme e më bindëse se variantet e shumë autorëve të tjerë. Na duket se është mjaft bindës e logjik shpjegimi i etimologjisë së emrit të hyjneshës Athina. Sipas mitologjisë që na e jep Hesiodi, Zeusi e lindi Athinanë nga koka e tij, kurse bijtë e bijat e tjera i ka lindur me gra të vdekëshme dhe hyjnesha të pa vdekëshme. Bile Athinaja lindi e armatosur me mburojë e heshtë. Konda, nisur nga ky fakt, e lidh këtë etimologji – Athina – me fjalën shqipe – e thëna . Pas ndryshimeve fonetike që ka pësuar ajo, erdhi tek forma – Athenë – që nuk është gjë tjetër veç se fjala shqipe – e thëna, pra arsyeja, mençuria e mishëruar e atit. Athinaja që lindi nga koka e Zeusit, ishte kështu hyji i diturisë, i mençurisë. Dhe Athena ishte perëndeshë pellazgjike.

Misteri etrusk

Në kohën e Kondës dhe më parë e më pas, mjaft dijetarë të vendeve të ndryshme, janë përqëndruar me një zell të madh edhe në një problem tjetër të rëndësishëm që ka të bëjë me gjuhën dhe prejardhjen e tyrrenasve ose etruskëve të lashtë. Misteri etrusk, nuk është vetëm një kuriozitet shkencor, as një tentativë shpjegimi i një realiteti të largët, po një mister i lindjes së një qytetërimi shumë të lashtë , i cili u përhap në gadishullin e Italisë dhe mbi të cilën bazohen vetë themelet e historisë së Romës dhe qytetërimi i parë romak.. Për etruskët , ashtu si dhe për pellazgët, mendimet e shkencëtarëve janë të ndryshme e kontradiktore. Disa thonë se ata janë vendas, disa të ardhur nga Lidia, nga Azia.

Etruskët kanë qënë popull gazmor e kanë lënë mbi 8 mijë mbishkrime. Gjuha e tyre që u shkrua me alfabet grek, mbeti e pa deshifruar dhe kjo përbën një nga enigmat më të mëdha gjuhësore. Pra problemet që kanë të bëjnë me origjinën e këtij populli janë të mbuluara nga errësira. Të gjitha sa janë thënë për etruskët, dhe janë thënë shumë, janë supozime dhe nuk mbështeten në argumenta të sigurta e për pasojë nuk kanë vlerë historike. Si përfundim “misteri etrusk“ vazhdoi për një kohë të gjatë. Konda edhe për problemin etrusk, në veprën e tij ka dhënë mendime me vlerë. Sipas tij, problemi etrusk ka qënë i pa zgjidhur se studiuesit e shumtë të tij nuk janë nisur nga një bazë e sigurtë.

 Sipas Kondës ”misteri etrusk” mund të zgjidhet vetëm brenda kuadrit të problemit pellazg si pjesë përbërëse e tij. Ai është i bindur se enigma etruske zgjidhet përfundimisht vetëm po të jetë se gjurmuesit shkencorë nisen dhe mbështeten në gjuhën shqipe. Me fjalë të tjera, ky popull i madh kaq interesant, për tyrren ose etrusk, nuk ishte gjë tjetër veç se pellazg. Dhe pas këtyre konstatimeve, autori, si dhe për raste të tjerë, me plot argumenta e analiza serioze zbërthen shumë fjalë etruske me anë të shqipes si – etrusk – tuskë – toskë, kompania, tyrrenë, albanë, geganë e tj. Më poshtë na jep edhe vendet ku banonin etruskët, ku ishin përhapur ata si në Itali, Siqeli, Greqi, Egjipt, duke konkluduar se që etruskët, tuskët ose tyrrenët janë pellazgë, vërtetohet si më lart me fjalët etruske ose me të dhëna gramatikore të tjera që ruhen në gjuhën e sotme shqipe dhe “ misteri etrusk”zgjidhet vetëm me anën e gjuha shqipe.

Se sa të drejtë kishte Konda për këte problem, si dhe për problemin pellazg në përgjithësi, duket edhe tani kur mjaft studiues të rinj të kohëve të fundit, para dhe pas Kondës, pranojnë se fjalët etruske shpjegohen vetëm me shqipen. Shembull për këtë po sjellim Zaharia Majanin me dy veprat e tij të botuara edhe në shqip “ Etruskët filluan të flasin”dhe “ Fundi i misterit etrusk” ku shumë fjalë e glosa etruske i zbërthen, i shpjegon dhe i sqaron vetëm me fjalë të shqipes së sotme. Duke iu referuar Tuqiditit ( shek. V p.e.r. ) i njohur për paanësinë dhe saktësinë e vet, ai konkludon se etruskët përfaqësojnë një dega të trungut pellazg. Për flalët shqipe mal, plak, bardha, delme, dardha e tj. ka mendimin se ato jetojnë që në Luftën e Trojës dhe fjala pellazge, ilire, etruske dhe shqipe – gur – është edhe më e vjetër. Po kështu ai sjell një numër foljesh etruske që janë njëlloj me shqipen e sotme si ve, shoh, vras, ha, ik etj.

Si përfundim edhe ky autor ka mendimin se shqiptarët dhe gjuha e tyre është çelës për të zbërthyer , shpjeguar e sqaruar shumë probleme që lidhen me pellazgët dhe etruskët. Gjithashtu ai arrin në përfundimin se etruskët, duke qënë një popull i ardhur, edhe gjuha e tyre ka karakter kryesisht indoeuropian. Po kështu edhe Shqipëria është ish- Iliria e Jugut. Shqiptarët që banojnë sot këtu janë autoktonë të paktën prej dymijë vjetësh. Këto të vërteta sot nuk mund t’i verë në dyshim askush.
Gjithashtu, para Kondës, studiuesi me prejardhje austriake Hutenbah botoi në Vjenë më 1960 veprën “ Pellazgët” ku për herë të parë dhe në mënyrë të plotë jepen tërë autorët antikë, referencat historike për pellazgët, shtrirja e tyre gjeografike “ perandoria pellazge “, mitologjia para greke, toponime e glosa pellazge që afrohen e shpjegohen me anë të gjuhës shqipe. Vepra u botua pak vite para asaj të Kondës pa ditur gjë të dy autorët për njëri – tjetrin. Pra edhe ky studiues është afër ideve të Kondës për problemin pellazgjik dhe për prejardhjen e shqiptarëve sipas vijimësisë pellazge – ilire – shqiptare.
Po kështu, me shumë argumenta, me këmbëngulje dhe me patos të veçantë historik, për të parët e shqiptarëve, pellazgët, shprehet edhe studiuesi i kohëve të fundit A. Kola në veprën

“Arvanitët dhe prejardhja e grekëve”. Ai sjell mjaft dëshmi që vërtetojnë vjetërsinë e pellazgëve dhe rolin e tyre si “popull hyjnor”. Ata , pellazgët, siç thonë autorët e lashtë, ishin një popull i madh, paraardhës të fisit helen dhe futën në teritorin grek përveç gjuhës edhe gërmat , fenë, perënditë, adhurimet dhe misteret e ndryshme. Edhe qytetërimi trojan me atë akeas kanë paraardhës të përbashkët atë pellazg. Akili i lutej “ zotit të madh Diellit, dodonas pellazgjik”. Dhe Dodona pa dyshim ishte në Epir e jo në Mesdheun juglindor. Mali ku gjendej Dodona quhej Tomar dhe shenjtorët e Dodonës Tomare ose Tomure. Pra mali Tomorr pa asnjë dyshim. Pastaj kjo faltore e shenjtë u shpërngul në jugë.

Vijimësi pellazgo-ilire shqiptare

Nga sa u tha më lart del se Spiro Konda me veprën e tij “ Shqiptarët dhe problemi pellazgjik”, dha një kontribut të madh dhe iu afrua një hap së vërtetës për zgjidhjen e çështjes pellazge dhe prejardhjes së shqiptarëve. Ai e strukturoi tezën se shqiptarët rrjedhun nga pellazgët dhe vërtetoi se sqarimi dhe zbërthimi i shumë emrave dhe glosave pellazge shpjegohen vetëm me gjuhën shqipe. Materiali i gjerë që solli , faktet, dokumentat dhe vërtetimet për etimologjinë e fjalëve, në sajë të njohurive të tij të gjëra dhe të punës së madhe këmbëngulëse, janë bindëse dhe plotësisht të argumentuara. Është e para herë që një studiues shqiptar boton një vepër kaq të madhe për çështjen pellazgjike me tërë ato dokumente e fakte bindëse. Kjo natyrisht i shërbeu lartësimit të emrit të shqiptarëve si populli më i vjetër në Ballkan dhe ne Evropë.

Pse në veprën e Kondës nuk u shënua sigla “Universiteti Shtetëror i Tiranës” ?

Vepra e Kondës “ Shqiptarët dhe problemi pellazgjik,” megjithëse bëri bujë e u botua edhe në greqisht, u prit në mënyra të ndryshme nga opinioni shkencor. Në Konferencën e parë albanologjike që u organizua në Tiranë ne vitin 1962,  ku morën pjesë shumë autoritete shkencore me emër, nga vendi dhe të huaj, Konda paraqiti tezat e tij. Shumë argumenta, një bibliografi të gjërë, refereca historike, fakte, arsyetime të shumta që ndriçonin problemin pellazgjik. Po ndodhi diçka e pa pritur. Pjesëmarrësit e Konferencës, vërtet u befasuan nga kjo punë e madhe, voluminoze dhe e thelluar shkencore, po nuk u treguan shume entuziastë.

Shkaku ishte se problemi që shqyrtohej, argumentat që silleshin ishin të pa njohura për ta dhe duhej kohë , duhej studiuar i tërë materiali i veprës se nuk mjaftonte ai që u dha në kufijtë e një kumtese të zakonëshme, pastaj mund të jepeshin gjykime pro ose kundër. Po koha kaloi dhe këto gjykime nuk u dhanë asnjëherë, as më vonë. Dhe heshtja vazhdoi gjatë. Edhe për të botuar librin u desh ndërhyrja e udhëheqjes së asj kohe dhe libri nuk përmban në kopertinë as siglën Universiteti Shtetëror i Tiranës , as Instituti i Historisë, siç bëhej për vepra të tjera të këtij karakteri, po thjesht: Spiro N. Konda “Shqiptarët dhe problemi pellazgjik” .

Edhe sot e kësaj dite vepra e Kondës është pak e njohur për lexuesit se është lënë në harresë dhe asgjë serioze nuk është thënë për të. Ndoshta i takon së ardhmes për ta vlerësuar atë denjësisht e për ta ngritur autorin e saj në vendin që i takon.

Etiketat: , ,

9 komente në Pellazgët, popull hyjnor, u detyrohet i gjithë qytetërimi

 1. Agimi(margariti)

  Keshtu lihen ne harres gjithe zbulimet e te vertetes shqiptare(= illire = illine). Une kam mbi ni vit qe kam analizu gjith fialet e greq. se lashte dhe vertetoi orgjinen e tyre nga shqipia, ua kam dhen qe para ni viti gjith organeve tona gjuesore(edhe akademis), dhe asni nuk reagon. Kte ma tha dhe ai ku kisha cu librin per botim: ”do bain sikur nuk ekziston fare as ti e as libri yt, nuk do te zen fare me goj” -me tha.
  Nuk e di, ju te gazetes KOMBTARE a mund te beni dicka ???!!!.
  Institucionet tona gjuesore dhe te Akademise jan te kapura nga te huit(greket e serbet).

  E verteta mbi Shqiperine dhe shqipetaret; -dhe e verteta se kush jan shqipetaret dhe greket e lashte.
  Agimi(Margariti)
  Athina ka te dreit per Makedonin, por ”greket” duet te pranoin me pare qe jan shqiptar(=illin = illir). Emri ”illin” eshte ”illir”, por ne dialektin e Doreve(=gigenia), sikurse: ”shqipni, gegeni, emni, illini(ellini), i tyne”, -ndaj jugut qe thot ”shqiperi, gegeri, emri, illiri, i tyre, etj”.
  Ne shek. 12-9 para krishtit kish zbritie te mdha te fisit te Dorve(=gigenia) dreit jugut te illiris(sipas dy istorianve te lasht grek Irodoti e Thukidhidhi, faqe 77-78 e istoris lasht greke ne shkollat Likio, botim 2007-2008), pra dreit fisit te Jonve. Dhe ishin pikerisht Doret qe dhan emnin ”illin, ellin = illir”.
  Ne fialorin latinisht-greqisht te ”grekut” Stef. Kumanidhi thuet ni citim i istorianve romak qe kalun ne Makedoni: Makedonasit kan si tradit qe kur lind dial feston e gezon i gjith fshati, e kunderta ndothte kur lindte vaiz. Por kio tradit edhe sot e ksai dite eshte tradit vetem e shqiptarve.

  Shenim:
  Me falni lexus, ndoshta u veshtiresoi pak leximin, se ini ambientu me ni form shkrimi disi me ndryshe dhe une jam mundu ta shkrui si ne lashtesi (pa: ”h, q, j, ë, nj”). Kio menyr shkrimi gjen me let perputhien edhe me greqishten e lashte dhe ep mundesin e zberthimit e timologjik te fialve.

  Ne istorin e lashte greke qe behet ne shokllat e mesme greke(ne Likio), ne kapitullin mbi romaket thuhet:
  Romaket e quiten detin Ion = mare nostrum, pra deti Jon, emer qe e kishin ven me pare shqiptaret(illiret).
  Ne faqet 45 – 100 te gramatikes se gjues se lashte greke, thuet se: greket e lashte e thirrnin niri – tietrin me ”o”, ”o Perikli, o Akili”; -tradit qe edhe sot e kan vetem shqiptaret, pavarsisht se gjutaret e sotem ”shqiptar” e kan hek(ek) rasen thirrore nga gramatika e gjues se sotme shqipe, ashtu siç kan be me zhdukien e shume fialeve fialformuse te shqipes se veriut qe i kan zhduk nga fialori i sotem i shqipes, duke prish dhe piesen tieter te mbetur ne fialor(duke zvendesu ”i” me ”j”, duke shtu kot ”h, ë, nj, etj”, kan be ç’eshte e mundur per ta largu sa me shum greqishten e lashte nga shqipia, per ta mbulu te verteten, qe greket e lashte jan shqiptar(illir). Dhe vet emri ”ellin = illin = illir”, por eshte me dialektin verior te fisit te Dorve(= gigeni), te cilet perdorin kryesisht ”i,in” ndai jugut qe perdor me shum ”i, ir; ri”, sikurse ”gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug; -shqipni, ne veri = shqiperi, -ne jug; -emni, -ne veri = emri, -ne jug”. Doret(gigenia) paten zbritie dreit jugut ne vitin 1200-900 para krishtit, sipas dy istorianve lashte greke qe beet ne shkollen e mesme Likio, pra sipas Irodotit e Thukidhidhit(faqe 77-78 e istoris se lashte greke te Likios, botim i 2007-2008).
  Ne vikipedhian greke thuet se emri i lasht ”fratria = çeta luftarake te organizu ne baz fisi, fshati e kraine” ishin tradit vetem e shqiptareve, dhe se ky emertim i lasht qe i shqiptareve, ej, etj.
  Greket s’jan gje tieter veç se ajo pies e popullsise illire qe ietonte ne qytete ku mesoei gjuha e re qe u formulua me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes) me rastin e shkrimit te glues(rreth 800 viet para krishtit), ku u be dhe shtimi i disa mbaresave, psh:
  Nekros(= i vdekur) = nek – ro – os = nuk – rro(ry, levis) – eshte; -me greq. e sotme do qe ”dhen – zi – ine”.
  Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = drama – to – pi – os = drama – te – be – eshte (dihet se ne lashtesin greke nuk kish ”ë” dhe ”b”); -me greqishten e sotme do qe ”drama – na – kani – ine”, perputhia eshte vetem me shqipen.
  Baza në krii’min e gjues që në lashtësi kan qën foliet shqipe ”hy = i’ ”, dhe ”ry = ri’ ”, folie qe i ka vetem shqipia, të ndërtu’ kto folie me të gjith lloiet e zanoreve për të rrit diversitetin midis fialëve, që fialët të (j)en të dallushme nga nira-tietra. Kto folie kan të nitin kuptim pavarsisht se (j)an zanore të ndryshme(i, a, e, o, u; in, an, en, on, un; ir, ar, er, or, ur = hy; hyn; hyr; -dhe: ri, ra, re, ro, ru, rin, ran, ren, ron, run = ri, rin = ry, ryn), etj(pasi perfshien 5 ‘’I’’ greke dhe 2 ‘’o; ω’’), -te kthyme nga ”i” ne ”hy” dhe nga ”ri” ne ”ry” qe nge koa e futies se Turqis.
  Shto ktu nyiet(niet) shqipe ”k,t”; -folien ndimse ”(j)am”, por ne format ”a, e, i, o; am, em, im; as, is, es, os; ast, ist, esht, ost; etj”; -si dhe mbaresat e fialve qe u vendosen me rastin e shkrimit te gjues ne greqin e lashte, ne (illiri = illini).
  Bashkeinglloret: ”t, th; d, dh” -(j)an derivate te ”t” dhe kan te nitin kuptim me ”t”, por jan ndar keshtu per ti ber fialet te ndryshme, qe te ken ndryshim e te en te dallueshme nga nira-tiera;
  -po keshtu: ”c, ç, k, kh(x,-grek.), h, g, gj, x, xh, z, zh, j, q” te gjitha me kuptimin ”k = q”;
  -dhe: ”p, b, f(ph), m, v” me kuptimin e sotem ”b”;
  -si dhe: ”l, ll; -n; -r, rr; -s, sh”; -pra si bashketingellore baze jane pak (7 bashketingellore baze); -holl-holl te gjitha bashketinglloret mund te meren me kuptimin e nies(nyes) ”k = q”; -ku ”k,g,gj,etj” dhe ”t, d” jan perdorur edhe si nye ne ndertim te fialve.
  Zanoret (j)an te gjitha me ni kuptim: ” i = 1- hy; 2- ish, eshte; 3- jo”, -kto (j)an 3 kuptimet baze per te gjitha zanoret dhe qe u japin kuptim te gjitha fialeve, por (j)an te ndryshme, me qellim qe edhe fialet te been te dallushme nga nira-tietra, dhe jan 3 format qe perdoren qeniet e gjalla per komunikim qe ne gjenez(sikurse komunikojn edhe sot kafshet e shpendet ne det e ne tok). Komunikimi fillestar ka ken vetem me zanore(se zanoret kan mundesin e depertimit ne largesi), me von, me lindjen e nevojes per te shtu gamen e fialve, u be dal nga dal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret.
  Keshtu, ne dy librat e mi mbi greqishten e lashte ”E Verteta/kush ini ju grek…?”, gjithe fialori i greqishtes se lashte zberthehet vetem nepermiet shqipes, po keshtu nepermiet folieve baze te shqipes ”i = hy” dhe ”ri = ry” te ndertuara me gjith lloiet e zanoreve eshte bere edhe zberthimi i shqipes ne 3 fialoret etimologjik me titull ”Fialor special etimologjik i shqipes”. E mail: margarit.nilo@gmail.com
  Shume ndryshime te gabuara i jan ber shqipes; -(nj, ë, gj) u futen ne shqip per here te pare nga arbereshi De Rada ne 1873 (shi librin mbi kongresin e Manastirit, fundi i faqes 102); -edhe ”q” nuk ka pas(u fut per here te pare nga Vaso Pasha, -sipas librit qe flet mbi Kongresin e Manastirit, faqe 27 ne fund, botim i 2004 nga Shaban Demiraj e Kristaq Prifti); -dhe faqe 310 te Kongresit dreitshkrimit te shqipes(botim i 1973) epet futia e ”ë” nga arbereshet; -po aty flitet dhe per futie te ”h;j”.
  Më poshte po apim disa shembui te tier:
  Akro’poli = a – kre – poli = a kre i polit, kreu i qytetit; -me greq. e sotme do qe ‘’ine – kefalo – poli’’, perputhia eshte vetem me shqipen.
  Presvi’a(= ambasa’da, trup diplomati’k) = pres(pris, prijs) – ve – a;  -me greq. e sotme do qe: ”dhiefthinti’s, proe’dhros – va’lo – i’ne”, asnji përputhie, përputhia është vetëm me shqipen.
  Euro’pi(= Euro’pa, -qe shqip e shkruin gabim ”Evro’pa”, -kur gjithe bota e shkrun ”Europe”) = E – ur – opi(pamia) = eshte – hyr – pamia = perëndimi(e kundërta e ”orienti = ori(Dielli; pamia) – en – it”; -dhe ”Asi = a – si(shikim) – i(hy)”) = lindia.
  Me greq. e sotme do qe: ”ine – bi – opi”, përputhia asht vetëm me shqipen.
  Kali’ma(= mbule’së; kali’dhe) = ka – l – i(hy) – ma = qe – l – hy – ba = hyn, mbulon; mbules, kalidhe. Me greq. e sotme: ”pu – afini – bi – kani”, përputhia esht vetëm me shkipen.
  Αpoka’lips = ap, hap + kali’ps(mbulesen) = zbuloi; zbulim;  -ku: ”kalips = ka – l – i(hy) – b – is(ish) = qe – l – hy – b – ish = hyn, mbulon; mbulese”.
  Dramatopi’os = drama – to – pi(be) – os = drama – te – be – ish = ai qe ben drama per teater. Me greq. e sotme do qe: ”drama – na – kani – ine”, asni perputhie, perputhia eshte vetem me shkipen.
  Ama’rantos = [a(jo) - maro'n - t - os(ish) = jo - maron - t - ish] – ajo qe nuk maro’n; qe nuk thaet, qe nuk vyshket; qe nuk shter/ lulia e pavdeksise qe mbillet ne vorre.
  Presviti’s, presvi’s(= ambasado’r) = pres(pris, prijs) – vi – t – is = pris – ve – t – ish = prijes ve, udhëheqes(dreitus) ve. Me greq. e sotme do qe: ”dhiefthinti’s, proedhros – valo – na – ine”, asni përputhie, përputhia është vetëm me shkipen.
  Shenim: Para fillimit te shkrimit (qe u be rreth 800 viet para krishtit), glua ka ken e folur pa mbaresat qe kam nenvizu me siper e me posht, kto mbaresa u shtun ne koen e shkrimit te glues, pra kur u shkru glua e plote per here te pare, rreth 800 viet para krishtit, kio pranoet edhe nga gjutaret ”grek”; -por nga greket akoma nuk eshte then ana tieter, qe greq. e lashte eshte bashkim i fialve te shqipes me rastin e shkrimit te sai.
  Mesi’tis(= ndermie’tes, atij qe hyn ne mes per te zgjith nji problem) = mes – i(hy) – t – is = mes – hy – t – ish. Me greq. e sotme: ”mes-bi-na-ine” asni perputhie, perputhia esht vetëm me shki’pen.
  Komiko’s(= komi’k, i humo’rit) = ko – m – i(hy) – k – os = qe – b – hy – q – ish = hyn, shpon, ngacmon. Me greq. e sotme: ”pu – kani – bi – pu – ine”, asni perputhie, perputhia është vetëm me shkipen.
  Katara’ktis(= katara’kt, ui që bie nga ni lartesi në vendet malore; çdo gjë që bie(që rrëzohet) poshtë) = kato(poshtë) – ra – k – t – is = poshte – ra(ry) – q – t – ish. Me greq. e sotme do qe: ”kato – e pese – pu – na – ine”, perputhia esht vetëm me shkipen.
  Ko’nos – [k – on(hyn) – os = q – hyn – eshte; -me greq. e sotme do qe: ‘’pu – beni – ine’’, perputhia eshte vetem me shqipen] – trupi ne formen e ni koni gjeometrik(me baze te gjere e te rrumbullaket poshte dhe me mai nga siper).
  Kono’pi(konu’pi) = mushko’na(= mushko’ia, mishko’ia) e ‘’konu’pit’’ = k – on(hyn) – opi = q – hyn – opi(vrim; thumb; sy, pamie, etj) = qe ben vrim, te shpon; -me greq. e sotme do qe: ‘’pu – beni – opi’’, perputhia si kudo eshte vetem me shqipen.
  Konopi’on, konopie’ra – [kono’pi – on(hyn)/ kono’pi – er(hyr); -mbaresat ‘’οn; er’’ jan nga folia shqipe ‘’hy = i’’ por te ndertume me zanore te tiera, ne kte raste me (o = on(hyn); e = er(hyr)); -greqishtia e sotme thot ‘’beni’’, si kudo perputhia eshte vetem me shqipen] = rrietat qe vinin rreth shtratit te fieties ne Egjiptin e lashte per te kap mushkonat.
  Nekros(i vdekur) – [nek - ro(rro) - os = nuk - ro(= ry; levis) - eshte; -me greq. e sotme do qe: ''dhen - zi - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] – i vdekur.
  Afrodhiti – [afro - dita = ylli i mengjezit(qe lind afer dites); -me greq. e sotme do qe: ''koda - mera'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] – aferdita, ylli i mengjezit.
  Zeus(= Posidon) – [ze - u(hy) - is = ze - hy - ish = hyn ze, ben ze, gjemon; -me greq. e sotme do qe: ''foni - beni - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] – perendia e gjemimeve dhe vetetimave; dhe: ”Posidon = po – si(shi) – d – on(hyn) = bo – shi – t – hyn = hyn shi(ui)”.
  Atina – [ati - in - a = Ati - yn - a(ashte) = ati(zoti) - yn - ashte; -me von u vu dhe emer femre ''Athina' ''; -me greq. e sotme do qe: ''pateras - mas - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] – Athina.
  Ira – [ir - a = hyr - a = hyn, lind(= land, piell), krion, ben, prodhon; -me greq. e sotme do qe: ''beni - ine'', si kudo perputhia eshte vetem me shqipen] – Ara, Dhe, Dheu(teu, toka), land(=lind, piell, ben, prodhon).
  Deukalioni – [Dheu - ka - lioni = Dheu - qe - luan(tundet/shkatrroet); -me greq. e sotme do qe: ''gi - pu - lioni''; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen(veriore), se ''gi(gji) = Dhe, Toke'' eshte i dialektit te Ionve(fisit jugor te Illiris); -por tonin ne zhvillimin e Greqis se lashte e dhan Doret(gigenia) qe kishin zbrit ne Ioni ne 1200-900 para krishtit] – Shkatrrimi i dheut pas permbyties se madhe te koes se Noes(ndoshta ka pas lidhie edhe me renien e ndoni komete ne Toke).
  Apollon(= dia, dios, dillos) – [ap - oll - on = ap(= ip, hip = lart) - yll - hyn = ylli mbi gjith yiet = Dilli, Dielli] – perendia me e lart nga gjith perendite (fiala ka qen per Diellin).
  Dhimitra – [Dhe - mitera(= nena)] – perendia a Dheut; Dhe Mitera(Dheu Nen), atdheu, memedheu.
  Delfus – [del - fus = del(= nxier) + fut = barku; kerthiza e barkut; -nga kio ka mar kuptimin greqisht ''adelfus = vllezer = te ni barku''; -po keshtu: ''delfin = del + fin = del + futet = se delfini eshte e vetmia kafshe detare qe noton keshtu''] – qendra e sheit e gjith grekve te lashte qe ndodhei ne Epir(ku: delfus = barku; kerthiza).
  Gigeni’ – [gi + geni = Toke(=Dhe) + lind = lind ne kte Dhe, vendas, autokton; -qe vertetoet edhe ni here nga greket e lashte te fisit Ion se shqiptaret e veriut(Doret=gigenia) jan autokton ne kto troie(ne kundershtim me theniet e ''grekve'' te sotem] – gigeni(gegeni, gegeri), i lindur ne kte toke, vendas, autokton.
  Epir – [ep - ir(hyr) = ep(=ap, ip, hip = lart) + hyr = lart - hyr = vend i larte, vend malor; -a s'themi ne ''Shqiperia e Eperme(= siperme)''; -ku: ''eper = epir'' se diet qe ''ë'' nuk ka ekzistuar ne lashtesi] – Epiri, zona e Epirit(nga Durrsi deri ne Preveze te ”greqis”).
  Ballkan – [balli - k - an(= jan; hyn) = balli qe jan, ne ball qe hyn = balli(te paret) jan; -se dikur iliret ishin te paret (ishin balli(apo ''illi = ylli'' i te gjithve)]- Ballkani, gadishulli i Ballkanit.
  Albani – [alb - an - i(ish) = te bardh(alba) - hyn - ish; -thon se ''alba = i bardh'' vien nga romakia(latinishtia); -por ne se themi se romaket gjeten Alban ne Shqiperin e sotme, ne Angli dhe ne Kaspik, kio do te thot se ky emen(emer) qe illir dhe qe pararomak, ose ka qen emer i nit edhe per illiret edhe per romaket(se i niti trung qen, gjith Europa qe e trungut illir(illin) por kish edhe futie te fenikasve qe mereshin shume me tregeti(qe mendoi se (j)an çifutet e sotem))] – shqiptar, rrac e bardhe.
  Ellin(=grek) = ellin(= illin = illir) = por eshte me dialektin verior, sigurse ”gegeni = gegeri; shqipni – shqiperi; emni – emri; i tyne = i tyre, -thot jugu; etj”.
  Ne lashtesi nuk kish shum rendesi zanoria, se pak a shum ato epnin te nitat kuptime, gje qe mund ta shikoim edhe te fiala ”ip = hip” e cila qe ”emer” dhe ”folie”. Ku ”ap = ip = ep = op = up = hip(folie)/ lart(emer)”; Pra pavarsisht se qen me zanore te ndryshme, ato kishin te nitin kuptim, duke vertetu ate qe kemi thene, se zanoret te gjitha ishin me kuptim te nit, dhe se kuptimet baze te tyre ishin 3: (i = hy/ish, eshte/ jo), kto qen tre kuptimet baze per ç’do zanore me te cilat kan komuniku gjallesat qe ne gjenez(ne lindie, ne krii’m). Komunikimin nepermiet tinguive zanor e perdorin sot gjith kafshet ne det, tok dhe air. Se zanoret (j)an ato qe kan mundesin e depertimit dhe te komunikimit ne largesi; -vet fiala ”zanore = zan – or(hyr) – e = hyn, perçon zen ne largesi”. Menyra e shprehies se tre kuptimeve baze (qe thame) me an te zanoreve, ka qen e dallushme nga menyra e thenies se tyre(e shpeit, e prer; e qet; e nervozuar, e gezuar, etj). Por me von, me rritien e nevoies per te rrit gamen e fialve, u be dal e ngadal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret. Sa me shum rritei nevoia per fial te reia, aq me shum shtoeshin bashketinglloret dhe kombinimi i tyre me zanoret.
  Vazhdoim me disa kuptime fialesh te greq. lashte etj, qe zbertheen vetem me shqipen:
  Glosa(=glua,-shqip) – [g - los - a = q - los - a = qe los, qe lun, qe levis; -me greq. e sotme do qe: ''pu - kunai - ine'', perputhia eshte vetem me shqipen;
  glua(ne shqip) = [g - lu - a = q - lu(lun) - a].
  lingua(italisht) = [lin - gu - a = lun - qe - a].
  linguish(ne anglisht) = [lin - gu - ish = lun - q - ish = lun, levis] = glua(= gjuha, -me deformimin qe i kan fut glutaret ”tan”).
  Iatros(=doktor) = [iat(iet) - ro - os = iet - ry - eshte = te ry ne iet, te sheron].
  etj,etj, jan dy fialor nga 600 faqe ku zbertheet gjith greqishtia e lashte, dhe rezulton se vien prei shqipes(ilirishtes).
  Edhe ”nji” eshte e shkru gabim ne shqipen e sotme, dikur ka ken ”ni”= in = hyn = hyria, fillimi, nisia; -sikurse jane edhe ne gjuet e tiera(ena, is, -greqisht; uno, -italisht; one, -anglisht; adin(at-in = ashte – in(hyria), -në rusisht).
  Greq. e sotme nuk ka elementet perberse te fialve te greq. se lashte, kta element perberes jane vetem te gjuhes shqipe;
  -greq. e sotme nuk ka nyiet ‘’k, g, c, ç = q’’(por ka ‘’pu’’);
  -nuk ka ‘’t, te’’(por ka ‘’na’’);
  -nuk ka ‘’pi; ma; fa = bë, ba’’(por ka ‘’kano’’);
  -nuk ka ‘’l, le; leshoi’’(por ka ‘’afino’’);
  -nuk ka folien ndimese ‘’a, ash, ashte, eshte, ishte, etj forma te ksai folie me te tiera zanore(por ka ‘’ine’’);
  -nuk ka foliet ‘’i = hy’’; dhe ‘’ri = ry’’(bor ka ‘’bi’’), etj, etj, elemente baze qe formoin fialet e greq. se lashte dhe qe ekzistoin sote vetem ne gjuen shqipe dhe qe fakton se kush jane greket e lashte orgjinale.
  -nuk ka ”ek = hek”, ”ap = hap; jap; lart”, etj elemente fial formuse te greqishtes se lashte, te cilat i perkasin vetem shqipes dhe qe tregon se kush jan greket e lashte te vertete.
  ”Greket” nuk kan fare arsye pse te veçohen nga shqiptaret: ne se shqiptaret kan ni far ndarie ”veri – jug = gigeni – toskeni = Doret – Ionet”; -”greket” jan ni perzierie e te dy ktyne fiseve qe u be ne 1200 – 900 para krishtit, dhe emni ”ellin = illin = illir” u vu prei Dorve te zbritur ne Peloponez, dhe se qen Doret(gegenia) ata qe bashkun gjith ”greqin” me emnin ”ellin = illin”, dhe se ishin Doret(gegnia) e zbritur ne Pelopones ata qe i dhan edhe tonin gjues(glus) se lashte greke.
  A se kini ven re se kudo qe ka shqiptar ka edhe ”grek” ?.
  Georgi ne Kaspik dhe Albani po ne Kaspik(illiret u hapen ne Lindien e Mesme dhe ne Europ qe ne 1100 para krishtit, rreth 1000 viet para romakve).
  Shqiptar ne perendim te Turqis, po keshtu edhe ”grek” ne perendim te Turqis, po kio perzierie eshte edhe ne Greqi, edhe ne Shqiperi, edhe ne Italin e jugut e kudo. Se jan dy fiset Ilire(Doret=geget, e zbritur nga veriu dhe Jonet e jugut), bashkim qe u be ne shek. e 12-9 para krishtit sipas dy istorianve te lashte greke Irodotit e Thukidhidhit qe ietun ne shek. e 5 parakrishtit(historia greke e vitit par Likio, botim i 2007-2008, faqe 77-78). Dhe se ‘greket’ jan popullsia e qyteteve te atershme(Dor dhe Ion), ku mesohei kio glu e formulu me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes).
  Emri ”grek” u vu von nga romaket, me par qe ”ellin”, dhe akoma me par qen qytete-shtet te Ilirise (Athina, Teba(Thiva), etj).
  Emri ”Ellin = illin = illir” u vu nga nga fisi gegenisi(= i Doreve) te zbritur ne Peloponez pas 1200 se parakrishtit(sipas dy istorianve te lashte grek Irodoti e Thukidhidhi qe ietun ne shek e 5 para krishtit). Doret(= gegenia) kan pas dialektin e tyne, duke perdor me shum ”i, in” ndai jugut qe perdorte me shume ”i, ir, ri”, sikurse: ellin, illin = illir, ne jug; -gegeni = gegeri, -ne jug; -shqipni = shqiperi; -emni = emri; -i tyne = i tyre(thot jugu), etj, etj”; -dallim ka pas edhe ne perdorimin e ”v, f” ndaj jugut qe perdorte ”dh; th”; si: fem = them, -ne jug; -me vem foi = me dhem thoi; -fika = thika, -ne jug; etj.
  Pra greket e lasht (Illinet=Illiret) kan pas dy fise(Ionet dhe Doret), dhe kto dy fise te mdhei edhe sot i kane pikerisht shqiptaret. Pra greket e lashte jan shqiptaret, por deri tani historia eshte shtremberuar dhe eshte mbaitur e fshete nga shovinistet fqi dhe nga te korruptuarit(te blere nga agjentura e vendeve fqine) qe dreitoin shtetin dhe institucionet gjusore dhe te istoris kombtare shqiptare.
  Edhe ni here:
  Greket e than vet ne Tv Skai se kush jane.
  Ata e thane se Greqia u çlirua nga Arvanitet dhe se shumica e Greqis fliste shqip, por me imponim te Europes dhe te princit gjerman te Bavarise (qe u caktua te dreitoi Greqin e pas lufte me Turqin(Ludoviku, se i biri ”Otto” atere qe 17 vieç), nga qe ‘greket’ smereshin vesh ndermiet tyre, ashtu si ndodhi ne Shqiperi me princin Vid dhe me Ferdinantin ne Jugosllave), duke pas deshiren per te ringjallur Greqin e lashte, ata nxoren nga kishat gjuhen e greqishtes se lashte dhe ja vun si kusht popullit ta mesonte per te ringjallur Greqin e lasht. Por megjithate ne mbarim te luftes se dyt botrore shumica e Greqise, Ishuit dhe e vet Athines fliste shqip (sipas vet vikipedhias greke dhe Tv. SKAI), me gjith ardhiet e shumta nga Turqia(me 1923-1924 u ndoqen nga Turqia 1,5 milion ”grek” qe zinin 54% te popullsis greke te atershme dhe duke ndiekur nikohesisht myslimanet shqip foles per Turqi e me vone per ne Shqiperi).
  Pra lufta ne ‘Greqi’ pas ndiekies turqve kish karakter fetar duke kunderven shqiptaret ortodoks kunder shqiptareve musliman, e nxitur kio edhe nga dreitusit Europian te asai koe.
  Po te shikoni edhe flamuri grek ka si simbol kryqin, por paradoksi eshte se vet kisha ”greke” ka si simbol te vetin (qe e mban brenda kishes) shqipen Illire me dy krena.
  Me gjithate (thuhet ne vikipedhian greke dhe nga Tv grek Skai) ne mbarim te luftes 2 botrore ne shumicen e ‘Greqis’ dhe vete Athines flitei shqip, duke menduar se flisnin greqishten e lashte,(ne fakt qe greqishte e lashte e formes me fial te ndara, e formes se para shkrimit te gjues).
  Ne vazhdim te politikes per kthim ne gjuhen e greq. se lashte u vu edhe qeveria ‘greke’ e pas luftes, gje qe dal nga dal arriten ta kthein ne greqisht folse shumicen e popullates Arvanite.
  Po ç’ishte kio greqishtia e lashte ?
  Greqishtia e lashte s’qe gje tieter, veç se shqipe(= ilirishte) qe u be me bashkime te fialve ku u shtun dhe disa mbaresa (a,e,i; as, es, is: ast, est, ist; k-is; k-t-is(=q-t-ish), etj), fenomen qe ndodhi ne kohen e shkrimit te gjuhes(rreth 800 viet para krishtit) ne kohen kur u shkru gjuha e plote per her te par, si:
  Nekros(i vdekur) = nek – ro – os = nuk – rro(ry, levis) – eshte; -me greq. e sotme do qe: ”dhen – zi – ine”;
  Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = drama – to – pi – os = drama – te – be – eshte; -me greq. e sotme do qe ”drama – na – kani – ine”, -perputhia ne zberthim per gjith fialet e greqishtes se lashte eshte vetem me shqipen dhe aspak me greqishten e sotme.
  Kio gjuhe(= glu), ne pergjithsi u mesua ne qytetet e lashta greke dhe u pervetsua mir pergjithsisht nga te shkolluarit e atershem. Ai qe e pervetsoi mir, ai e trasmetoi edhe te pasardhesit dhe e trashgoi deri ne ditet tona. Pra jan popullsia illire e asai kohe qe pervetsoi kte gjuhe te formulu me bashkime te fialve shqipe(= ilire). Kio gje me teper u be me ndikim te popullsis ilire Dore(= gegenia) e zbritur nga veriu i Illirise, ku edhe vet emri ”ellin = illin = illir” u vu prei dorve, dhe ”ellin” eshte e dialektit gegnis. Ata kryesisht perdoin ”i,in” dhe jugu perdor ”i,ir”, psh: ”gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug”. Por aktiviteti dhe shkollat e shtetit te lashte grek u nderpren me pushtimet romake(edhe kta te fisit Ilir qen), pastai pushtimet sllave e turke. Keshtu qe, ai qe e mesoi mir ne fillim dhe e trashgoi, ata e ruiten deri ne ditet tona(dhe u vetquiten ”grek”). Pra eshte e nita rrace illire. Pra greket e lashte te vertete jan shqiptaret dhe se greqishtia zbertheet vetem me shqipen e aspak me greqishten e sotme. E verteta duhet te dal ne shesh, shikoni dhe hisorin e lashte greke te vitit par likio faqe 77-78 botim i 2007-2008 se ç’thon istorianet e lashte greke Irodoti e Thuqidhidhi, ku thuhet se emri ‘ellin, illin = illir’ u vu nga Doret(= gegenia) qe kishin zbrit ne Peloponez ne shek 12-9 para krishtit. Shkurt greket e lasht jan shqiptar(= ellin = illin = illir), por eshte me dialektin e fisit te Dorve(= gigeni).
  Shenim: Ne muzeumin Amerikan qe u ndertu para 200 vietesh, eshte dorzu ni harte e vieter e Ballkanit ku tregoet nga Austria deri ne Krete ”I LL I R I A”.
  Ne ni emision angles per Drakolen e Rumanis (dy ore emision ne Tv grek, ne 2010), (j)epte harten e Rumanis te koes se Drakoles dhe e tregonte Rumanin te ndar ne dy zona te mdha (Vllakhia, -ne jug te Rumanis) dhe (Trans Albania) ne piesen veriore te Rumanis. Por nuk e di kush ka arritur ta bei tani kete ndryshim, nga ”Trans Albania” ta kthein ne ”Trans-ilvenia” ???!!!. Ka qarqe ne Europe qe meren me ndryshime dhe kamuflime te istorise. Perse ne shqip tani shkruet ”Trans-ilvania”, kur ajo ka ken ”Trans-Albania” ???!!!, -perse behen kto kamuflime te istoris ???!!!. Nuk eshte e rastit qe shqiptaria Dora Distria ka qen udhehekse e Rumanis. Nuk eshte e rastit qe emni i kryeqytetit te Rumanise te et shqip ”Bukuresht = bukur – esht = i bukur eshte, vend i bukur”. Nuk eshte e rastit qe shum patriot shqiptar dolen nga Rumania. Nuk eshte e rastit qe Hymni i Flamurit shqiptar i ka rrenjet ne Rumani. Por kush meret me kto kamuflime te istoris ???!!!, -ka ardh koa qe ne shqiptaret te kuptoim mir kush (j)emi, dhe ti hedhim syve Europes balten qe eshte munduar te na heth neve
  Por fai per kte te vertete eshte i istorianeve dhe i gjutareve te dy palve(”grekve” dhe shqiptarve), qe nuk kan then kte te vertet istorike deri me sot. Mendoi se tanet e kan be edhe nga budallalleku, edhe se ni pies e mir qe kan dreitu kto institucione kan qen te shitur te agjenturat e huaia dhe kan punu per mbulimin e ksai te vertete e per te na nxier te ardhur offsaid ketu nga Kaspiku.
  U çudita, ne Nentor te 2012 bem ni vizit ne muzeumin ton arkeologjik ne Tirane(te universiteti, pran QSU, te sheshi Nen Tereza) bashke me disa studius amator te Albanologjis. Spikeria na çoi te ni harte e lashtesise dhe ne harte qe Illiria(Lezha e Shkodra) ???!!!.
  Kam pare harte te Illiris edhe ne Greqi(jugosllavia dhe ni pies e veriut shqiptar), por harte te Illirise (te ber nga vet shqiptaret) vetem me Lezhen e Shkodren, une vetem ne muzeumin arkeologjik te Shqiperis kam par ???!!!; -kush i ben kto harta dhe i ve pa asni frik ne mes te muzeumit ton kombetar ???!!!. Nuk e kuptoi se i kuit eshte ky shtet dhe nga kush komandoet ky shtet???!!!. Ja bera kte vreitie spikeres, ”ohu, paske shum llafe ti”, -me tha…???!!!, etj, etj qe tregoin se instiucionet dreituse te Akademis, gjues, arkeologjis dhe i gjith shteti shqiptar nuk komandoet nga shqiptaret por nga agjenturat fqinje.

   
 2. Agimi(margariti)

  Shof se ktu nuk ka lexus, dilni te ‘www.albasoul.com’ tek ‘lajmet’, atje ka mijra lexus, ktej nuk u gjen njeri. Kam disa dite qe u kam gjetur, por e shof se jam i vetmi lexus i gazetes tuaj elektronike ???!!!, -nuk u gjein ktej, njerzit kan mesu ‘www.albasoul.com” dhe atie dalin te gjithe.

   
 3. Bardus
   
 4. ÇLIRIM

  Zoti Agim lexova z’berthimin e fjalve, s’arija ta kuptoja mire, mu ka dashur ta lexoj per se dyti per ta kuptuar. Faleminderit studjuesve si ju qe na hapin syt ne injoranteve te historis tone madheshtore. Me pelqen shum te lexoj per historin tone, e te di sa me shum per. Ne kemi shum pak histrian e gjuhtare, edhe ata qe kemi nuk kundershtojne as pak kur historian te huaj kerkojne te sabotojne historin e vendit tone. ajo shprehja qe te ka thene drejtuesja e muzeut qe ke shum fjal, i kam ven re, ne shum raste ne pergjithsi te pergjigjen shiko llogarin tende. Per sa i perket shtesave qe kan bere ato qe ju shpjegoni me lart s’jan as gje sa e shtremrojne gjuhen tone gazetaret e politikanet tone, sidomos gazetaret perdorin shu fal te huaja. Shum her kur jam ne Shiperi e degjoj lajmet nevrikosem jo qe si kuptoj fjalet por qe perdorin fal te huaja. Shpesh her shikoj lajmet ne kanalet kosovare e me pelqejne shum edhe pse e flasin shqipen me theksin e veriut, por flasin Shqip kjo ka rendesi.

   
 5. Alqi Naqellari

  Te lumshin duart per ato qe ke shkruar.

   
 6. Agron

  Ky zoteri Konda eshte nje delirant dhe sharlatan. Budallalleqet qe ai thote, jane ideologji fashiste nga koha e Musolinit. Kombet qe nuk mund te krijojne nje ardhshmeri jane te detyruar te falsifikojne te kaluaren e vet. Me vjen turp qe jam shqiptar!

   
 7. ilmi

  ti zotri agron nuk je i detyruar te jesh shqiptar po deshe ti mund te jesh edhe magjup ashtu siq je e me keq per ty qe fatkeqsisht ti nuk paske kalu nga shkolla kurr si te gjith magjupt,nuk ke pse turprohesh qe je shqiptar se ne fakt ata qe turprohen qe i perkasin nje kombi apo religjioni ai ne fakt nuk i perket atij prandaj i duhet te bej nje hulumtim rreth prejardhjes se vet dhe ti e ke fare te leht ta gjesh prejardhjen si te gjth romet aty kerko te verteten per vete jo tek populli me i lasht ne evrop.

   
 8. ilir arifi

  urime o i nderuar te urofte zoti per ket pun qe e ke bere

   
 9. ilir arifi

  pergjigje per agronin ju lutem shkoni e beni testin gjenetik edhe gjitha i shpjegon vetvetes ty qe te vjen keq qe je shqiptar o gjak prishur o sllavofil ju erdhi fundi edhe juve

   

Shkruaj një koment